opc_loader
Brusselse schilder Stanislas Warnie
Stanislas Warnie was a Belgian artist born in 1879 and who died in 1958. He was a watercolorist, pastelist and painter. He worked in Brussels. He had a preference for, among other things, landscapes, forest and heathland views. From the press: “His canvases have allure, there is spirit in them. They are finished with strength and felt pure. Sometimes there is also a suggestion about the strange in certain heath landscapes. They have something of the tragically mysterious of the Kempen country. The sky in particular gives good weather, "and" He wants to capture nature in its mobility of air and light, and its watercolors, which fit best, therefore have something mobile and rigid at the same time. " (1918). Exhibited at the "Exhibition of watercolors, pastels and etchings" in Antwerp in 1906, at the "Exposition universelle et Internationale de Bruxelles" in 1910, at the Galeries in Brussels in 1916 and 1918, at the "Exposition Triennale de Gand" in 1925. Listed in BAS II. (PIRON)

Stanislas Warnie was een Belgische kunstenaar geboren in 1879 en die' gestorven is in 1958.  Hij was een aquarellist, pastellist en  schilder. Hij was werkzaam te Brussel. Hij had een voorkeur voor o.a. landschappen, bos- en heidegezichten. Uit de pers: “Zijn doeken hebben allure, er zit pit in. Ze worden met kracht afgewerkt en zuiver gevoeld. Soms is er ook wel suggestie omtrent het vreemde in zekere heidelandschappen. Die hebben iets van het tragiek geheimzinnige van het Kempenland. De lucht vooral geeft dat goed weer”, en “Hij wil de natuur in haar beweeglijkheid van lucht en licht vangen en zijn aquarellen, die daarvoor het best passen, hebben daarom iets beweeglijks en star tegelijk”. (1918). Stelde o.a. tentoon op de “Tentoonstelling van waterverfschilderingen, pastels en etsen” te Antwerpen in 1906, op de “Exposition universelle et internationale de Bruxelles” in 1910, in Galerijen te Brussel in 1916 en 1918, op de “Exposition Triennale de Gand” in 1925. Vermeld in BAS II. (PIRON)

Stanislas Warnie est un artiste belge né en 1879 et décédé en 1958. Il était aquarelliste, pasteur et peintre. Il a travaillé à Bruxelles. Il avait une préférence pour, entre autres, les paysages, les forêts et les landes. De la presse: «Ses toiles ont de l'allure, il y a de l'esprit en elles. Ils sont finis avec force et se sentent purs. Parfois, il y a aussi une suggestion sur l'étrange dans certains paysages de landes. Ils ont quelque chose du tragique mystérieux du pays de Kempen. Le ciel en particulier donne du beau temps ", et" Il veut capturer la nature dans sa mobilité d'air et de lumière, et ses aquarelles, qui correspondent le mieux, ont donc quelque chose de mobile et de rigide à la fois. " (1918). Exposé à l'exposition "aquarelles, pastels et gravures" d'Anvers en 1906, à l'Exposition universelle et internationale de Bruxelles en 1910, aux Galeries de Bruxelles en 1916 et 1918, à l'Exposition Triennale de Gand 1925. Répertorié dans BAS II. (PIRON)
Resulaat:1
Resulaat:1