opc_loader

About us

info@belgian-art-gallery.be
(0032) 015/34.06.36

Deze site geeft een overzicht van de verschillende kunstwerken die we in het verleden hebben verkocht en kunstwerken die beschikbaar zijn. Het kunstbedrijf maakt deel uit van Qualiserv Plus BVBA, een bedrijf dat nu al meer dan 17 jaar bestaat.

Als u vragen heeft over een kunstwerk of over de prijs van een kunstwerk, neem dan gerust contact met ons op per e-mail info@belgian-art-gallery.be of telefonisch op 0032 015.34.06.36

U kunt ook het formulier invullen dat u krijgt wanneer u op de knop "Ask Quotation" drukt.

Als u als bedrijf, organisatie, serviceclub, vereniging zonder winstoogmerk, huidige vereniging of als een particulier, van kunst houdt en een liefdadigheidsactie wilt ondernemen, kunnen wij u hierbij helpen.

U kunt een selectie maken uit de werken die u wilt vertonen. Vervolgens bekijken we hoeveel marge we aan uw organisatie kunnen geven. Als u ervoor kiest om een ​​samenvatting te maken (met elk werk een deel extra winst, bijvoorbeeld € 50 per extra werk voor het goede doel), kunt u dit vragen. Vervolgens maken we een brochure met uw huidige prijzen en de werken die u hebt gekozen. De schikking vindt plaats door middel van een officiële nota van de commissie. Wij zorgen voor de stand (indien nodig), het personeel dat een professionele uitleg kan geven, de brochures en de uiteindelijke verkoop en afhandeling. Elke koper van een werk ontvangt ook een formeel ondertekend aankoopbewijs en een factuur waarop het werk is beschreven. Dr. Jurgen swerts Manager Qualiserv Plus BVBA

========

This site gives an overview of the different artworks that we have sold in the past and artworks that are available.  The art company is part of Qualiserv Plus BVBA a company that exists now fore more than 17 years.

In case you have any questions concerning an artwork or concerning the price of an artwork, please feel free to contact us by e-mail info@belgian-art-gallery.be or by phone 0032  015.34.06.36 

You can also fill out the from that you get when pressing the button "Ask Quotation".


If you, as a company, organization, service club, non-profit association, actual association or as a private person, love art and want to do a charity action, we can help you with this.


You can make a selection from the works that you wish to exhibit. We then look at how much margin we can give to your organization. If you choose to do a sum-up (with each work a part extra profit, for example 50 € per work extra for charity) you can ask this. We will then create a brochure with your current prices (comparable to our stock market brochure) and the works you have chosen. The settlement is done by means of an official commission note. We take care of the stand (if necessary), the staff who can provide a professional explanation, the brochures and the final sale and handling. Each buyer of a work also receives a formally signed purchase certificate and an invoice on which the work is described. Dr. Jurgen swerts Manager Qualiserv Plus BVBA.

====