opc_loader

Menu

Wij zijn geen veilinghuis. U kan de getoonde kunstwerken direct aankopen.
Kunstwerken kopen van de Belgische kunstenaar Roeland Kotsch

Kotsch Roeland

Roeland Kotsch is een Belgische kunstenaar, geboren te Leuven in 1953. Hij is een schilder, pastellist, graficus en tekenaar. Hij volgde zijn opleiding aan de Academie te Leuven. In 1983 won hij de A. Delaunoisprijs voor Grafiek. Zijn inspiratie vindt hij in de muziek en de natuur (de tuin). Hij evolueerde van het impressionisme naar abstrahering. Uit de pers: ‘R.K. is een uitzonderlijk grafieker, een virtuoos die tevens inventief is, zowel hedendaagse als klassieke toetsen kan plaatsen, een beurtelings barokke en etherische wereld kan creëren en onder meer met zijn boek omtrent Dokter Tulp bewezen heeft wat een uitzonderlijke plaats hij bekleedt in de wereld van de grafiek’ en over zijn pastelwerken: ‘R.K. toont ons het al dan niet geïdealiseerde beeld van zijn tuin in een weelde van kleuren, van schaduwen, van vlekken licht en donkere geheimenissen.’ Hij werd leraar aan de Provinciale Hogeschool Hasselt, gastdocent aan de Kunsthogeschool te Kokola/Finland en geeft cursussen tekenen aan het Atelier Wisper te Leuven (2008). (Piron) De kunstenaar zelf over zijn recentere werken (2020):
“De meeste van deze werken doorliepen een werkproces van meer dan een jaar. De verplichte isolatie tijdens de corona-periode zorgde voor een intense concentratie en werklust. Er is geen vast thema in deze reeks. De inspiratie kwam uit diverse hoeken.” En over zijn techniek: “Ik exploreerde diverse mogelijkheden in het domein van tekenkunst, grafiek, schilderkunst en digitale beeldbewerking. De volgehouden concentratie op deze ene madonnafiguur (de Madonna met de Lange Hals (Parmigianino)) dwong mij om mijn grenzen qua technieken te verruimen en artistiek verder te ontwikkelen. Gehecht aan degelijk vakmanschap zocht ik naar een synthese van traditie en vernieuwing, wars van en haaks op actuele ontwikkelingen in de hedendaagse kunst. Tot die synthese hoort ook een hoogst persoonlijke combinatie van grafiek en schilderkunst. Dit beeldend avontuur resulteerde in een brede waaier van beelden, die hier ondergebracht zijn in vier rubrieken: tekeningen, zuivere grafiek, schilderkunst en een mengvorm, waarbij ik grafisch werk gecombineerd heb met olieverf.” (2019) (bron: www.kotsch.be)