opc_loader
Nederlandse kunstenaar Peter van den Braken
Petrus Anthonius (Peter) van den Braken was born in Eindhoven in 1896 and died in the same city in 1979. After Van den Braken had decided to go to art at a young age, he started working as a house painter and a church painter. He broke through with his painting with an exhibition of his work in Scheveningen in 1922, which was praised by famous art critics. He mainly painted landscapes (village scenes, cityscapes and harbor views) and still lifes, based on his memory and sketches. He is best known for his landscapes "very passionately and with force put on the canvas."

Petrus Anthonius (Peter) van den Braken werd geboren in 1896 in Eindhoven en stierf in dezelfde stad in 1979. Nadat Van den Braken op jonge leeftijd had besloten naar de kunst te gaan, begon hij te werken als huisschilder en kerkschilder. Hij brak door met zijn schilderij met een tentoonstelling van zijn werk in Scheveningen in 1922, dat werd geprezen door beroemde kunstcritici. Hij schilderde voornamelijk landschappen (dorpsgezichten, stadsgezichten en havengezichten) en stillevens, gebaseerd op zijn geheugen en schetsen. Hij is vooral bekend om zijn landschappen "zeer gepassioneerd en met kracht op het doek gezet."

Petrus Anthonius (Peter) van den Braken est né à Eindhoven en 1896 et est décédé dans la même ville en 1979. Après avoir décidé de se consacrer à l'art dès son plus jeune âge, il a commencé à travailler comme peintre en bâtiment et peintre d'église. Il a percé avec sa peinture avec une exposition de son travail à Scheveningen en 1922, qui a été louée par de célèbres critiques d'art. Il a principalement peint des paysages (scènes de village, paysages urbains et vues de port) et des natures mortes à partir de sa mémoire et de croquis. Il est surtout connu pour ses paysages "très passionnément et avec force mis sur la toile".
Resulaat:1
Resulaat:1