opc_loader
Lino Peer de Wit Nederlandse graficus
Peer de Wit is a Dutch linographer and woodcut artist. He was born in 1946. He studied at the Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. In his work he is mainly concerned with the application of varied color combinations, often within landscape-themed themes. His lino and woodcuts are usually made up of five or six colorways. By constantly printing the same landscape in different color combinations, highly diverse atmospheres are created.

Peer de Wit is een Nederlandse linograaf en houtsnijkunstenaar. Hij werd geboren in 1946. Hij studeerde aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. In zijn werk houdt hij zich vooral bezig met het toepassen van gevarieerde kleurencombinaties, vaak binnen thema's met een landschapsthema. Zijn lino en houtsneden bestaan meestal uit vijf of zes kleurstellingen. Door constant hetzelfde landschap in verschillende kleurencombinaties af te drukken, worden zeer diverse sferen gecreëerd.

Peer de Wit est un linographe et graveur sur bois néerlandais. Il est né en 1946. Il a étudié à la Rijksakademie van Beeldende Kunsten à Amsterdam. Dans son travail, il s'intéresse principalement à l'application de combinaisons de couleurs variées, souvent dans des thèmes liés au paysage. Ses lino et ses bois sont généralement composés de cinq ou six coloris. En imprimant constamment le même paysage dans différentes combinaisons de couleurs, des ambiances très diverses sont créées.
Resulaat:1
Resulaat:1