opc_loader
Kunstwerken kopen van de Antwerpse kunstenaar Paul Van Dessel

Van Dessel Paul

Paul van Dessel was een Belgische kunstenaar die geboren is in 1956 te Antwerpen en die in 2021 overleden is, eveneens te Antwerpen. Hij was een schilder, pastellist, tekenaar, aquarellist, graficus, fotograaf, dichter en voordrager.  Opleiding avondcursussen tekenen en schilderen aan de Academies te Antwerpen en Berchem (1979-1983).  Realiseerde o.m. portretten, stillevens, landschappen, stadsgezichten. Vanaf 1998 muurschilderingen.  Vanaf 2009 assemblages. Zoekt in elk werk naar harmonie tussen natuur en cultuur.  Stelde voor de eerste maal tentoon in de galerie De Lelie te Antwerpen in 1989.  Opende in 1996 de galerie De Vierde Dimensie te Antwerpen.  Uit de pers: “P.V.D. is evenzeer filosoof als schilder.  Hij is een zoekende mens, die op zijn speurtocht naar waar geluk en harmonie indrukken vergaart en zich openstelt voor alles wat om hem heen gebeurt.  Zijn werken zijn uiteindelijk de plastische reflectie van die persoonlijk verwerkte impressies.” En nog   “... Van Dessel noemt zichzelf ook een kunstenaar die zijn weg zelf heeft gezocht. Door de nauwgezetheid, de stijlkenmerken en de doordachte technische uitvoering wekt dat wel verwondering, of laten we zeggen bewondering. Ook de thema’s in zijn werk ontsnappen aan alle categorieën net zoals dat het geval was bij Spilliaert. Beïnvloeding is er altijd en onvermijdelijk, maar de kunst van Van Dessel staat op zichzelf, zonder aan te sluiten bij een stroming, een trend, een hype waar iedereen over praat. Paul Van Dessel vermengt een stijl en techniek die voortvloeien uit de meer klassieke kunstuitingen, maar het werk is niettemin verankerd in de tijd van nu en sluit aan bij de actualiteit juist omwille van het filosofische, universele karakter. ... Paul Van Dessel is geen dromer, in de zin van een naïeveling, in tegendeel mag hij beschouwd worden als een realist die zichzelf en daardoor de toeschouwer voortdurend aan retrospectie onderwerpt, en dat doet hij met technische vaardigheid en de kracht van zijn ideeën.” (Guy van Hoof in Cultuurtijdschrift ʻArt 04ʼ , 2013).   Vermeld in Twee eeuwen signaturen van Belgische kustenaars. (Piron, website paulvandessel.com)