opc_loader
Kunstwerken kopen van de Belgische kunstenaar Paul Goris

Goris Paul

Paul Goris is een Belgische kunstenaar die geboren is in 1943 te  Antwerpen.  Hij is een beeldhouwer, keramist, schilder, tekenaar en  glazenier.  Opleiding aan de Academie te Antwerpen (1963-1968), beeldhouwen in het atelier van K. Van De Putte (1969-1970) en aan het Hoger Instituut te Antwerpen (1970-1975).  Werkt vaak thematisch en in reeksen.  Ontwierp tussen 1970 en 1982 zijn ‘gebonden figuren’, waarin hij de onmacht, de eenzaamheid en de drang naar een utopische vrijheid symboliseerde.  Na 1982 ontstond de reels Landschappen.  Uit de pers: ‘Via zijn vaak schrijnende beelden slaagt P.G. er in een persoonlijk inzicht in de vergankelijkheid van de culturen en van de cultuurproducten over te dragen.  Zijn beelden in plaaster, brons en terracotta blijven aanspreken en verwondering wekken.  Zij dringen diep door in de onzekerheid van de mens,’ en ‘Zijn beelden zijn gesteenten die door metamorfose uit andere gesteenten zijn ontstaan.  Bij Goris is de gedaanteverwisseling veel fundamenteler dan in het geologische proces.  Ze is organisch gegroeid in de bloedbaan zelf.’ (C. Heyman).  Over zijn tekeningen: ‘Zoals de beelden van Goris niet enkele de voorstelling zijn van een figuur, zo toont het realisme van de tekeningen ons ook veel meer dan een louter vastgelegde werkelijkheid.  Het abstracte spel van de schaduwen staat in schril contrast met de realiteit van het lichaam.’ (N. Onzia, 1984).  Werd leraar aan de Academie te Hoboken en vanaf 1976 aan de Academie te Antwerpen.  Vermeld in BAS II en Twee eeuwen signaturen van Belgische kunstenaars. (Piron)
Resulaat:1
Resulaat:1