opc_loader

Menu

Wij zijn geen veilinghuis. U kan de getoonde kunstwerken direct aankopen.
Kunstwerken kopen van de Belgische kunstenaar Nojorkam

Nojorkam (Norbert Schepens)

Nojorkam (pseudoniem van Schepens Norbert Joris Kamiel) was een Belgische kunstenaar die geboren is te Gent in 1911 en die in 2003 overleden is te Wachtebeke.  Hij was een  schilder, tekenaar, graficus, illustrator en auteur. Het pseudoniem werd gewoon samengesteld uit de beginletters van zijn voornamen Norbert joris Kamiel. Opleiding aan de Academie te Gent o.l.v. O. Coddron.  Kwam tijdens zijn vele reizen in contact met de antieke cultuur, o.m. in Griekenland en Rome, maar vond tevens inspiratie in zijn geboortestad, de buurlanden en in Scandinavië.  Bouwde zijn tentoonstellingen vaak op rond één thema; dat kon een beschaving zijn, een land, een streek.  Ook bloemen of kruiden werden vaak behandeld.  Vanaf 1945 ontstonden talrijke zee- en onderzeegezichten, later gaf hij zijn bijzondere kijk op de Leiestreek, de Italiaanse steden en landschappen (1947), de bloemenweelde (Gentse Floraliën, 1950), het zonnige Spanje, nadien ook op het barre Noorse landschap.  Uit de pers: ‘Nojorkam debuteerde in 1930, deed tegelijk artistieke en wetenschappelijke studiën en was de eerste in ons land om histologie en kristallografie in het kunstdomein te betrekken.  Zijn universele belangstelling voor natuur, mens en cultuur is homogeen in zijn werken voorhanden.  Niet alleen werd hij schilder van diepzee en hooggebergte, van flora en natuursymbiose, hij was ook een gevoelig portrettist,’ en ‘N. heeft de horizonten van het concrete afgetast, hij snoof de adem op van alle geestesstromingen, hij poogde het geheim van alle vergane beschavingen te achterhalen, gedreven als hij was door een geheim vuur om de grond van de dingen te doorschouwen en om ze zelf met tien passen voorbij te schieten.’ (G. Van Severen).  Als illustrator drukte hij zijn platen zelf af en schreef of kalligrafeerde er zelf de tekst bij .  het s-pseudoniem NOJORKAM werd gewoon samengesteld uit de beginletters van zijn voornamen Norbert Joris Kamiel.  Vermeld in BAS I en Twee eeuwen signaturen van Belgische kunstenaars. (Piron)