opc_loader
Kunstwerken van de Belgische kunstenaar Karel Roelants kopen

Roelants Karel

Karel Roelants was een Belgische kunstenaar geboren te Antwerpen in 1921 en daar gestorven in 1999. Hij was een schilder, tekenaar, decorateur, graficus en beeldhouwer. Opleiding aan de Normaalschool te Antwerpen, na de Tweede Wereldoorlog volgde hij cursussen tekenen, architectuur en kunstgeschiedenis aan de Academie te Antwerpen en schilderen aan de Academie te Berchem. Opleiding beeldhouwen bij R. Cornelissen. Onderhield nauwe contacten met O. en F. Jespers. Studiereizen naar Italië, Griekenland, Israël, Mexico. Wijdde zich vanaf 1963 uitsluitend aan het tekenen, o.m. van monumentale tekeningen, tot 4.5 op 2m.  In 1994 werden drie monumentale panelen door een stratificeringsproces bewerkt tot platen met garantie van onbeperkte duurzaamheid. Ijverde voor de revalorisatie van de absolute tekenkunst. In sterk lineair gestructureerde zwart-wit tekeningen, waarin door licht of los gearceerde lijnstukken donkere kernen en kleurschakeringen ontstonden, streefde hij naar monumentaliteit. Vertrekkend van figuratieve motieven zoals riviergezichten of landschappen, evolueerde hij naar abstracte composities. Zocht nadien echter terug aansluiting bij de natuur, stadsgezichten of landschappen. Vanaf 1978 legde hij zich ook toe op de klassieke lithografie in het Masereelcentrum te Kasterlee. Realiseerde o.m. landschappen, havengezichten en naakten. Abstraherend lijnenspel met poëtische toets. Zijn humanistische levensvisie en zijn sociale betrokkenheid resulteerden in de vijfdelige reeks tekeningen van zijn Miserere (1985-1993). Uit de pers: ’Wat K.R. uit de dialectische tegenstelling tussen zwart en wit puurt, evenzeer uit de spanning tussen werkelijkheid en droom, mag uniek heten. In landschappen, steden en havens versluieren zwierige netwerken van zich overlappende lijnen de realiteit tot semi-abstracte impressies. Zulks in een aanzwellen en wegvloeien van lyrische lijnen. Zo ontstaan tekeningen, die zijn als magnetische velden, lichte plans en donkere holten. Binnen deze ruimte-effecten is er voor het accidentele geen plaats. Al herkent of vermoedt men het inspirerende thema, toch heeft de neiging tot mystiek abstraheren de bovenhand gekregen.’ (R. Turkry) Werk o.m. in het Prentenkabinet en het Museum te Antwerpen. Vermeld in Kunstenaars en galerijen, BAS II  en Twee eeuwen signaturen van Belgische Kunstenaars. (PIRON)
Resulaat:1
Resulaat:1