opc_loader
JEANNE PORTENART Belgische kunstschilder
Jeanne Portenart was a Belgian artist born in Brussels in 1911 and died there in 1991. She studied at the Institute for Art Crafts in Etterbeek, among others Philippot and at the Academy in Brussels. She leaned in with many of the then art movements. She initially worked in a surrelising way, evolved into lyrical abstraction, experienced a neo-symbolic period, leaned into fantasy magic and also delivered poetic figurative work, including circus scenes. (PIRON)

Jeanne Portenart was een Belgische kunstenares geboren in 1911 in Brussel en aldaar overleden in 1991.  Ze heeft haar opleiding gevolgd aan het Instituut voor Kunstambachten te Etterbeek o.l.v. Philippot en aan de Academie te Brussel.  Ze leunde aan bij vele van de toenmalige kunststromingen.  Ze werkte aanvankelijk surreliserend, evolueerde naar lyrische abstractie, kende een neo-symbolistische periode, leunde aan bij de fantasmagie en leverde ook poëtisch figuratiefwerk af, o.m. circustaferelen.  (PIRON)

Jeanne Portenart est une artiste belge née à Bruxelles en 1911 et décédée en 1991. Elle a étudié à l'Institut des métiers d'art à Etterbeek, entre autres Philippot et à l'Académie de Bruxelles. Elle s'est penchée dans de nombreux mouvements artistiques de l'époque. Au début, elle travaillait de manière surréaliste, devenait une abstraction lyrique, traversait une période néo-symboliste, s’appuyait dans la magie fantastique et réalisait également des œuvres figuratives poétiques, notamment des scènes de cirque. (PIRON)
Resulaat:1
Resulaat:1