opc_loader

Menu

Wij zijn geen veilinghuis. U kan de getoonde kunstwerken direct aankopen.
Etsen van Camille Barthélemy kopen

Barthélemy Camille

Camille Barthélemy was een Belgische kunstenaar die in 1890 geboren is te Saint-Mard/Virton en die in 1961 overleden is.  Hij was een schilder, aquarellist, gouachist, pastellist en etser.  Ging op advies van Nestor Outer, zijn tekenleraar aan het College te Virton, studeren aan de Academie te Brussel o.l.v. Fabry, Taelemans, Van Strydonck en Delville (1906-1914).  Werkte al heel jong bij schilder-decorateurs als Deligne-Verlaet, Antoine Daens en Privat Livemont.  Schilderde aanvankelijk o.m. interieurs met (vrouwen)figuren, naakten, portretten, kanaalgezichten, stads- en dorpsgezichten.  Later vond hij bijna uitsluitend inspiratie in het (Ardense) landschap, stads-en dorpsgezichten, stillevens, bloemen.  Werkte met een lichte toets en rijke, breed uitgestreken verflagen.  Zijn stijl is verwant aan die van R. Heintz en vormt een overgang tussen het impressionisme en het fauvisme.  Ontwierp muurschilderingen en decoratieve panelen o.m. voor het Eastman-Institute te Brussel en de abdij van Orval.  Uit de pers: ‘Aanvankelijk behandelde C.B. de meest verscheiden onderwerpen in zijn schilderijen: vrouwen in interieurs, naakten, portretten kanaal- en jachttaferelen, stations- en fabrieksgezichten, stillevens, bloemen, landschappen, dorps-en stadsgezichten.  Later ging de kunstenaar zich uitsluitend wijden aan landschappen, stads- en dorpsgezichten, stillevens en bloemen.  Hij evolueerde van een vormgeving die aanvankelijk impressionistisch was naar een persoonlijke stijl die aanleunende bij het expressionisme en het kubisme.  Eerst vooral gekend als een van de beste schilders van de oude Vlaamse steden (Brugge, Mechelen, Kortrijk, Diest) werd hij vervolgens de belangrijkste schilder van de Ardennen en de Gaumestreek.  Hij vond eveneens inspiratie in het Groothertogdom Luxemburg, de Aveyron-, Lot- en Tarnstreek en in landen als Spanje en Marokko.  Zijn werken vallen op door de weergaloze keuze van de gezichtshoek en de zin voor compositie, door zijn vermogen hemel en aarde tot een harmonisch geheel samen te brengen en het landschap als een coherent geheel weer te geven.’ (A. Martin)  Stichtend lid van de Académie Luxembourgeoise.  Bibliografie: Camille Barthélemy 1890-1961 (auteur: André Martin, 2002).  Vermeld in Kunstenaars en galerijen, in de vierde (2000) en vijfde uitgave ervan (2004), in BAS I en Twee eeuwen signaturen van Belgische kunstenaars. (PIRON)