opc_loader

Menu

Schilderijen kopen van de Belgische kunstenaar Art Van Der Linden

Van Der Linden Art

Art Van Der Linden (sporadisch pseudoniem: ARTLINDE) was een Belgische kunstenaar die geboren is in 1925 te Antwerpen en aldaar in 2014 is overleden.  Hij was een kunstschilder en beeldhouwer.  Opleiding aan de Academie te Mortsel (1940-1943), beeldhouwen aan de Academies te Berchem (1948-1953) en Antwerpen (1955-1958), aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen (1958-1963).  Werkte er o.l.v. Kreitz, Macken en Vaerten.  De beleving van zijn eigen tijd laat continu sporen na in zijn oeuvre.  Zijn werken in steen of brons hebben een verhalende en niet zelden een geëngageerde inhoud.  Uit de pers: ‘Zijn werken behandelen graag de mens in zijn archetypische verschijningen.  Daarbij overspant hij de oudheid met zijn hiërarchische gestaltegeving (cf. schaakspel Archa) én onze tijd, waarin vooral de ingekapselde en misbruikte mens hem treft.  Hij behandelt die thematiek niet personalistisch maar universeel.  Getuigen zijn talrijke sandwichman-creaties.  Menig beeld is derhalve een stilzwijgend protest tegen de ontmenselijking van de gestandaardiseerde maatschappij.  Bronzen als ‘De Beletterde’, ‘Das Militär’, ‘Abort contestante’, ‘Grote Sandwichman’, spreken voor zich.  Zolang we niet voldoende beseffen wat er in de eigen tijd aan veranderingen plaats heeft, en nog teveel waarde hechten aan de traditie die we hebben meegekregen zullen wij het werk van wakkere tijdgenoten nauwelijks kunnen verstaan.  Art van der Linden leert ons aanvoelen wat thans wordt verwezenlijkt door een a-conventionele kunstenaar.  Zijn nooit stereotiep werk is verbonden met de way of life van de mens van de late 20e eeuw én met het beschavingspatroon van het einde van deze eeuw.’ (R.T.) was o.m. vertegenwoordigd op openluchttentoonstellingen in het Middelheim te Antwerpen, de Watersportbaan te Gent, het Park te Sint-Niklaas, de Beelden Biënnale te Beerse, de Expo Artia te Kapellen (Antwerpen).  Werken in binnen- en buitenlandse verzamelingen.  Vermeld in BAS II en Twee eeuwen signaturen van Belgische kunstenaars. (Piron)