opc_loader
Nederlandse kunstenaar Siep van den Berg
Sijbren Ritsert (Siep) van den Berg was born in Amsterdam in 1913 and died in 1998. He was a Dutch painter and sculptor. Initially Van den Berg made free paintings, but his style developed from naturalism through impressionism and cubism to constructivism.

Sijbren Ritsert (Siep) van den Berg werd in 1913 in Amsterdam geboren en stierf in 1998. Hij was een Nederlandse schilder en beeldhouwer. Aanvankelijk maakte Van den Berg vrije schilderijen, maar zijn stijl ontwikkelde zich van naturalisme via impressionisme en kubisme tot constructivisme.

Sijbren Ritsert (Siep) van den Berg est né à Amsterdam en 1913 et décédé en 1998. Il était un peintre et sculpteur néerlandais. Au départ, Van den Berg réalisa des peintures libres, mais son style passa du naturalisme à l'impressionnisme et au cubisme, puis au constructivisme.
Resulaat:1
Resulaat:1