opc_loader
Belgische kunstschilder Piet Lippens van Gent

Lippens Piet

Piet Lippens is een minder bekende Belgische schilder die werd geboren in 1890 in Gentbrugge en stierf in 1981 in Gent.  Vertrok op 17-jarige leeftijd naar New York en verbleef later nog enkele keren in de Verenigde Staten, waar hij allerhande baantjes uitoefende. Tijdens zijn legerdienst leerde hij in zijn vrije tijd tekenen en schilderen aan de Academie te Doornik o.l.v. Chantry en Pion. Vertrok vervolgens terug naar de VSA, ditmaal naar Chicago. Na de Eerste Wereldoorlog volgde hij enkele maanden les aan de Academie te Gent o.l.v. J. Delvin en aan Sint-Lucas. Realiseerde o.m. landschappen, stads- en dorpshoekjes. Zijn werken uit de jaren ’20 en ’30, die tot zijn beste worden gerekend, zijn vrij somber: fabrieken, sloppen, kazernes, gevangenissen, scheepswerven, molens en woonwagens onder een metaalgrijze hemel, neergezet in gulle verfpasta. Zijn werken komen monumentaal, krachtig, soms hallucinant over. Zijn hele leven zou hij trouw blijven aan de realistisch-impressionistische stijl die hij in het werk van A. Baertsoen had leren appreciëren, al werd zijn werk in latere jaren kleurrijker en minder zwaarmoedig. Toen schilderde hij talloze hoevetjes, kastelen en kapelletjes. Uit de pers: “Hem tekent een pessimistische kijk op de wereld, op sommige ogenblikken nochtans niet gespeend van lyrische opflakkeringen. Zijn genegenheid gaat naar verweerde gevels, braakliggende gronden en spookachtige fabrieken op de grens van de voorstad”. Werk o.m. in het Museum te Gent. Vermeld in CRICK, BAS I en Twee eeuwen signaturen van Belgische kunstenaars. In de USA signeerde hij met 'Mac Kelly'. (PIRON)