opc_loader
Paul van Hoeydonck Belgische kunstenaar, schilder
Paul van Hoeydonck is a Belgian artist born in 1925. He is a sculptor, painter, draftsman, collage artist and graphic artist. In 1941 he attended an evening drawing course at the Royal Academy of Fine Arts (Antwerp) and later worked in Jos Hendrickx's drawing studio. Van Hoeydonck graduated in art history at the Art History Institute in Antwerp, and also attended courses at the Institute for Art History and Archeology in Brussels. His subjects were figure representations, abstractions and still lifes. (RKD)

Paul van Hoeydonck is een Belgische kunstenaar geboren in 1925. Hij is een beeldhouwer, schilder, tekenaar, collagekunstenaar en graficus. In 1941 volgde hij aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (Antwerpen) een avondcursus tekenen en hij werkte later in het tekenatelier van Jos Hendrickx. Van Hoeydonck behaalde een graduaat kunstgeschiedenis aan het Kunsthistorisch Instituut in Antwerpen, en ook aan het Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde in Brussel volgde hij cursussen. Zijn onderwerpen waren figuurvoorstellingen, abstracties en stillevens. (RKD)

Paul van Hoeydonck est un artiste belge né en 1925. Il est sculpteur, peintre, dessinateur, collage et graphiste. En 1941, il suivit un cours de dessin du soir à l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers et travailla plus tard dans l'atelier de dessin de Jos Hendrickx. Van Hoeydonck est diplômé en histoire de l'art de l'Institut d'histoire de l'art d'Anvers et a également suivi des cours à l'Institut d'histoire de l'art et d'archéologie de Bruxelles. Ses sujets étaient des figures, des abstractions et des natures mortes. (RKD)
Resulaat:1
Resulaat:1