opc_loader
Schilderij van Oscar Mulkers (signed Oscar Mulkens)
Oscar Mulkers (signed Oscar Mulkens) is a Belgian painter of the first half of the twentieth century. He was born in 1895 and died in 1965. He lived and worked in Antwerp and mainly painted flowers, still lifes and compositions. He has exhibited his works at various major exhibitions in Belgium.

Oscar Mulkers (ondertekend Oscar Mulkens) is een Belgische schilder uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Hij werd geboren in 1895 en stierf in 1965. Hij woonde en werkte in Antwerpen en schilderde voornamelijk bloemen, stillevens en composities. Hij heeft zijn werken tentoongesteld op verschillende grote tentoonstellingen in België.

Oscar Mulkers (signé Oscar Mulkens) est un peintre belge de la première moitié du vingtième siècle. Il est né en 1895 et décédé en 1965. Il a vécu et travaillé à Anvers et a principalement peint des fleurs, des natures mortes et des compositions. Il a exposé ses œuvres lors de diverses expositions majeures en Belgique.
Resulaat:1
Resulaat:1