opc_loader
schilderijen van Leonardo Torfs kopen

Torfs Leonardo

Leonardo Torfs is een Belgische kunstenaar die geboren is in 1927 te Herenthout. Hij is een schilder, graficus, tekenaar en aquarellist. Opleiding aan de Academie te Antwerpen en aan Sint-Lucas te Gent. Werkte en exposeerde verschillende jaren in het buitenland. Vestigde zich in 1970 terug in België. Was gans zijn leven werkzaam als zelfstandige full-time kunstenaar. Zijn werk is uitgebreid en verscheiden, zowel wat thematiek, techniek als inhoud betreft. Een sterke verbeelding en een scherpe objectieve waarneming liggen aan de basis van dit sterk gevarieerd oeuvre. Zijn open kijk en gevoeligheid voor alle dingen stellen hem in staat elk thema op een hem eigen wijze plastisch vorm te geven. Technisch sterk onderlegd kan hij zich vrij uiten door middel van olieverf, aquarel, pastel, inkt of tekenstift, soms teder en fijngevoelig, dan weer krachtig en hard naargelang het thema. Is tevens een knap portrettist die steeds trefzeker en met brio de persoonlijkheid van zijn modellen weet weer te geven. Schilderde en tekende meer dan duizend portretten, o.m. van ministers en ambassadeurs. Nam deel aan talrijke groepstentoonstellingen in binnen- en buitenland en stelde ook regelmatig individueel tentoon. Werken o.m. in privéverzamelingen in de Verenigde Staten, Brazilië, Venezuela, Argentinië, Paraguay, Australië, Nederland, België, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Finland. Vermeld in Kunstenaars en galerijen 1996,1997 en 1998, in de vierde (2000) en vijfde uitgave ervan (2004), In BAS II en Twee eeuwen signaturen van Belgische kunstenaars. Bron: Paul Piron, De Belgische beeldende kunstenaars van de 19e tot de 21e eeuw

Leonardo Torfs heeft een veelzijdige loopbaan als kunstschilder achter de rug. Op 21-jarige leeftijd en pas gehuwd trekt hij naar Zuid-Amerika, waar hij na een moeilijke beginperiode weldra van zijn schilderkunst kan leven. Hij maakt in die tijd veel portretten in opdracht van vermogende notabelen, maar vergeet gelukkig niet om zich te laten inspireren door lokale taferelen: markten, sigaarrokende "peones" (landarbeiders), indianen, enzovoort. Zijn tekeningen en schilderijen geraken verspreid over gans de wereld en sieren wanden in Argentinië, Brazilië, Venezuela, de Verenigde Staten, Canada en, niet te vergeten, Europa. Zelf keert de meester pas in 1970, samen met zijn vrouw en zes kinderen, naar zijn stamland terug, waar hij - hoe kan het anders - doorgaat met tekenen en schilderen. Hij zet met anderen het Antwerps Openluchtatelier op, waarvan hij 12 jaar voorzitter zal blijven. In zijn privéatelier aan de Lange Leemstraat 21, dat vrij toegankelijk is voor alle belangstellenden, ontvangt hij vogels van diverse pluimage: kunstliefhebbers en -kopers natuurlijk, maar ook studenten, amateurschilders, op een dag zelfs een 74-jarige heer die met alle geweld zijn "goed geconserveerd" lichaam aan de schilder wil tonen. Leonardo Torfs werkt onverdroten verder want hij barst letterlijk van ideeën. "Er valt nog heel wat te vewezenlijken", lezen we in een korte autobiografie waaraan wij ook deze biografische noten ontleenden. Bron: http://www.leonardotorfs.be/nl/frbiographie2.htm
Resulaat:1
Resulaat:1