opc_loader
Nederlandse kunstschilder Johannes Anthonie Balthazar Stroebel
Dutch painter Johannes Anthonie Balthazar Stroebel was born in 1821 and died in 1905.  He mainly painted figure pieces, mostly in 17th century costumes. He was also known for his Dutch interiors with incident sunlight, inspired by Pieter de Hoogh. There are also etchings and lithographs of his hand. He alternately signed his work with Stroebel and J. Stroebel.

De Nederlandse schilder Johannes Anthonie Balthazar Stroebel werd geboren in 1821 en stierf in 1905. Hij schilderde vooral figuurstukken, meestal in 17e-eeuwse kostuums. Hij stond ook bekend om zijn Nederlandse interieurs met invallend zonlicht, geïnspireerd door Pieter de Hoogh. Er zijn ook etsen en litho's van zijn hand. Hij ondertekende afwisselend zijn werk met Stroebel en J. Stroebel

Le peintre hollandais Johannes Anthonie Balthazar Stroebel est né en 1821 et décédé en 1905. Il a principalement peint des figures, principalement en costumes du XVIIe siècle. Il était également connu pour ses intérieurs hollandais avec lumière solaire incidente, inspirés par Pieter de Hoogh. Il y a aussi des eaux-fortes et des lithographies de sa main. Il a alternativement signé son travail avec Stroebel et J. Stroebel
Result:1
Result:1