opc_loader
Nederlands kunstschilder Derk van Dijken
Dutch artist born in 1945 and died in 2016. In the work of Derk van Dijken, contemporary reality is brought to life in a very striking way in small still lifes. The tone of his still lifes is determined by soft and subdued colors, making his works a veritable feast of stillness and poetry. Over the years, Derk van Dijken has emerged as a much-sought-after artist, who has been able to show his oeuvre both nationally and internationally at many exhibitions.

Nederlandse kunstenaar geboren in 1945 en overleden in 2016. In het werk van Derk van Dijken wordt de hedendaagse realiteit op een zeer opvallende manier tot leven gebracht in kleine stillevens. De toon van zijn stillevens wordt bepaald door zachte en ingetogen kleuren, waardoor zijn werken een waar feest van stilte en poëzie worden. In de loop der jaren is Derk van Dijken naar voren gekomen als een veelgevraagd kunstenaar, die zijn oeuvre op vele tentoonstellingen zowel nationaal als internationaal heeft kunnen tonen.

Artiste hollandaise née en 1945 et décédée en 2016. Dans l'oeuvre de Derk van Dijken, la réalité contemporaine prend vie de manière saisissante dans de petites natures mortes. Le ton de ses natures mortes est déterminé par des couleurs douces et modérées, faisant de ses œuvres un véritable festin de calme et de poésie. Au fil des ans, Derk van Dijken est devenu un artiste très recherché, qui a été en mesure de montrer son œuvre à de nombreuses expositions, aux niveaux national et international.
Resulaat:1
Resulaat:1