opc_loader

Menu

Kunstwerken kopen van de Belgische kunstenaar Paul Joostens

Joostens Paul

Paul Joostens was een Belgische kunstenaar die in 1889 in Antwerpen geboren is en die daar overleden is in 1960. Hij was een schilder, tekenaar, ontwerper van collages en assemblages en dichter. Ging eerst in de leer bij de architect M. Winders, nadien opleiding aan de Academie te Antwerpen (1909-1913). Schilderde aanvankelijk, tot ca. 1915, in een post impressionistische stijl, waarbij zowel Ensoriaanse, 1900-stijl als fauvistische invloeden verwerkt werden. Vanaf 1916 deden kubisme en futurisme hun intrede. In deze periode ontstonden ook abstracte collages en vanaf 1920 realiseerde hij een reeks dadaïstische objecten, samengesteld uit de meest diverse materialen. Onder het pseudoniem Duco Of Malibot ontstonden een aantal satirisch-erotische tekeningen en grafisch werk. In 1972 keerde hij het modernisme de rug toe en liet zich inspireren door het werk van de Vlaamse primitieven. Hierop volgde van ca. 1930 tot 1935 een religieus-mystieke periode in een kubistische-expressionistische stijl. Na 1935 werd zijn werk ingetogener, intimistisch haast, in lichtere colorieten en realiseerde hij een reeks fotomontages. Juist voor de Tweede Wereldoorlog ademende zijn werk weer een zekere symbolistische fantastiek uit. Na 1946 en tot aan zijn dood kan zijn oeuvre in twee themata opgesplitst worden. Enerzijds dadaïstische assemblages en collages, anderzijds de schilderijen en tekeningen waarin zijn droomgestalte van de vrouw, zijn ‘poezeloezen’, de hoofdrol vertolken. Uit de pers: ‘In het belangrijkste thema, de vrouw, ligt gans Joostens’ dualisme vervat: de madonna en de platonische verheerlijking van de filmdiva, de publieke vrouw of het amper door de vrouwelijke perversiteit beroerde meisje anderzijds’ en over zijn werk als schrijver en dichter: ‘In 1924 trouwt hij met een zeventienjarige, trekt naar Parijs, reist over en weer: Prijs, Brugge, maar Antwerpen blijft de pleisterplaats van zijn hart.  In 1928 begint de armoede aan te kloppen. In 1930 volgt de echtscheiding. P.J. schildert en schrijft. Zijn geschriften stapelen zich op. Ook in de periode 1930-1960. In Antwerpen verhuist hij van het ene atelier naar het andere, lijdt armoede, bittere armoede zelfs, is lichamelijk ziek, vereenzaamt en vervalt in totale afzondering. Bij zijn dood laat hij een uitgebreid oeuvre achter en een berg geschriften. Het was zijn laatste wens dat er een fonds zou gesticht worden om de uitgave van zijn literair werk mogelijk te maken, want op het laatst scheen hij evenveel belang te hechten aan zijn literair als aan zijn picturaal oeuvre.’ (Tijdschrift Vlaanderen, 1971)  Werkte sporadisch ook onder het pseudoniem Jean Yostmans. Werk o.m. in de Musea te Antwerpen, Brussel, Oostende.  Vermeld in BAS I en Twee eeuwen signaturen van Belgische kunstenaars. Bron: Piron