opc_loader
Nederlandse schilder Johannes Arnoldus Heijermans
From origin Dutch artist who was born in Rotterdam in 1837 and died probably in the UK in 1892.  During his life he worked mainly in Antwerp and in England.  He painted mainly interiors and everyday  scenes.

Van oorsprong Nederlandse kunstenaar die in 1837 in Rotterdam werd geboren en waarschijnlijk in 1892 in het Verenigd Koninkrijk stierf. Tijdens zijn leven werkte hij voornamelijk in Antwerpen en in Engeland. Hij schilderde voornamelijk interieurs en alledaagse taferelen.

Artiste d'origine néerlandaise, né à Rotterdam en 1837 et décédé probablement au Royaume-Uni en 1892. Au cours de sa vie, il travailla principalement à Anvers et en Angleterre. Il peint principalement des intérieurs et des scènes de tous les jours.
Resulaat:1
Resulaat:1